Kurumsal

Maya Mekanik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Hakkımızda

Maya Mekanik, 1995 yılında kurulmuştur. Firmamız, ağırlıklı olarak beyaz eşya sektörüne sac şekillendirme kalıbı ve metal parça üretimiyle faaliyetlerine başlamış, 2008 yılında PVC kaplı sac (Designplate) üretimini ana faaliyet dalları arasına eklemiştir. Maya Mekanik, esnek üretim kabiliyeti, kaliteli malzemeyi rekabetçi fiyata sunma ilkesi ve müşteri odaklı anlayışıyla beyaz eşya, asansör, asma tavan ve gemi sektörü için artan hacimlerde PVC kaplı sac üretimi gerçekleştirmektedir.

Maya Mekanik, PVC kaplı sac sektöründe Türkiye’nin önde gelen beyaz eşya ana sanayi firmaları ve inşaat - asansör firmaları ile çalışmaktadır. Hedefimiz, yurtiçi ve yurtdışı pazardaki payımızı arttırarak daha çok müşteriye kaliteli ve rekabetçi ürün sunabilmektir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası pazarda sac şekillendirme, kalıpçılık ve PVC kaplı sac faaliyet alanlarında, topluma ve çevreye duyarlı, tasarım ve seri üretim yeteneklerimizle sektörde lider firma olmaktır.

Misyon

Gelişen teknolojileri kullanarak, gerekli kaynakları temin edip, sac şekillendirme, kalıp ve PVC kaplı sac faaliyet alanlarında, toplumun, çevrenin ve müşterilerimizin beklentilerini en üst düzeyde tatmin eden, kalite anlayışıyla sürekliliği sağlayan ve her yönüyle farklılık yaratan bir kuruluş olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

MAYA MEKANİK LTD. ŞTİ’nin Kalite Politikası, ISO 9001:2015 Standardının uygulanabilir tüm şartlarını sağlayarak, kalite, verimlilik, hatasız üretim ve zamanında teslim şartlarını gerçekleştirerek sürekli müşteri memnuniyeti sağlamak ve kendi ürün alanında “Kalite’de Lider” olmaktır.

Bu amaç doğrultusunda, tüm personelin katılımı ile;

 • Yapılan işlerin ilk seferde doğru olarak yapılmasına özen gösterilir,
 • Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması için çalışmalar yürütülür,
 • Kalite iyileştirme çalışmaları sistematik ve planlı bir şekilde yürütülür ve bunların sürekliliği sağlanır,
 • Kalite sistemini geliştirerek önleyici faaliyetler üzerinde yoğunlaşma sağlanır,
 • Tüm çalışanların kalite konusunda bilinçlendirilmesi, eğitimlerle bilgi ve becerilerinin arttırılması ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmaları sağlanır,
 • Çalışanların sağlığını korumak için bütün kaynaklar seferber edilir,• Çevreye saygılı ve yasal gerekliliklere uygun politikalar izlenir.


ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Maya Mekanik olarak amacımız; PVC Kaplı Sac ve Preste Şekillendirilmiş Metal üretimi faaliyetlerimizden kaynaklanan her türlü çevresel etkiyi belirlemek, kontrol altına almak ve en aza indirgemektir. Bu amaç doğrultusunda çevreyi korumaya, yasal ve çevre yönetim sistemi uygunluk yükümlülüklerini yerine getirerek sistemimizi sürekli iyileştirmeye ilişkin olarak;

 • Çevre konusunda yürürlükteki tüm yasal şart ve yükümlülüklere, müşteri gerekliliklerine ve diğer çevre gerekliliklere uygun hareket etmeyi,
 • Faaliyetlerimiz kapsamında kullanılan kaynakları en verimli şekilde kullanmayı ve doğal kaynak kullanımını azaltmak için gerekli çalışmaları yapmayı,
 • Faaliyetlerimiz sonucunda oluşan atıkların azaltılması ve atıkların çevresel etkilerini en aza indirgeyerek uygun şekilde bertarafını sağlamayı,
 • Faaliyetlerimizde ve yatırımlarımızda çevresel etkiyi göz önünde bulundurmayı,
 • Çevresel hedeflerimizi belirleyip bu hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yapmayı,
 • Çevre hedeflerimizin dökümante edilmesini, uygulanmasını, ölçülmesini ve devamlılığını sağlamayı,
 • Eğitim ve iletişim kanallarını kullanarak tedarikçilerimizi ve çalışanlarımızı çevre ile ilgili konularda bilinçlendirmeyi taahhüt ederiz.


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • En değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak için her türlü önlemi almak, tüm riskleri değerlendirerek gerekli önlemleri planlamak, uygulamak, geliştirmek ve sürekli iyileştirmek temel amacımızdır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal mevzuata uymak, yasal mevzuatın yeterli olmadığı durumlarda teknolojik gelişmeler ve sektörel eğilimleri dikkate alarak mevzuatın ötesinde uygulamaları gerçekleştirmek en önemli hedefimizdir.
 • Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi, kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunma, kişisel koruyucuların kullanımı ve gerekli eğitimlerin alınmasında tüm çalışanların katılması esastır.
 • Toplum sağlık ve güvenliğine üretim teknolojileri ve ürünlerimiz ile katkıda bulunmayı görevimiz olarak kabul ederiz.